PLIENO TERMINIO APDIRBIMO RŪŠYS

Atsižvelgiant į reikalavimus, kurie keliami gaminiui, būtent Į kietumą, stiprumą, sugebėjimą piauti ir į kitas savybes, taiko­mi įvairūs terminio apdirbimo būdai, kurių pagrindiniai yra at-kaitinimas, normalizavimas, grūdinimas ir atleidimas. Atkaitinimas — t. y. gaminio kaitinimas iki tam tik­ros temperatūros, išlaikymas… Continue Reading