Darbo sauga Vilniuje, ką turi žinoti darbuotojai?

darbo sauga vilniujeKiekvienas darbuotojas, vykdydamas darbdavio skirtas užduotis, turi jaustis saugiai, t. y. darbo sauga Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose turi atitikti numatytus reglamentus ir nekelti pavojaus dirbančių asmenų sveikatai. Deja, praktika rodo, kad situacija Lietuvoje turėtų būti keistina – daugelis darbdavių ignoruoja suprastėjusios darbuotojų sveikatos požymius, o patys darbuotojai nežino, kad jų sauga ir sveikata yra prioritetinė įmonės vadovo užduotis.

Darbuotojams gali grėsti skirtingi pavojai, t. y. darbo vietoje sutinkami įvairūs rizikos veiksniai, kuriuos lemia konkretus darbo pobūdis ir atliekami veiksmai. Atskirose darbo vietose gali skirtis ne tik rizikos lygis, bet ir pavojaus rūšis ar sužalojimų sunkumas. Dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys yra darbuotojų paslydimai, kritimai ir griuvimai. Minėtosios nelaimės paprastai fiksuojamos statybos sektoriuje. Tačiau teigti, kad būtina rūpintis tik statybos pramonėje dirbančių asmenų sveikata, būtų klaidinga – darbo sauga Vilniuje turi būti vykdoma visuose verslo sektoriuose.

Itin dažni rizikos faktoriai yra krintančių daiktų sukeliamas pavojus, terminiai ir cheminiai nudegimai, uždusimai, stresas. Ekspertai tvirtina, kad paprastai visų nelaimių priežastimi tampa informacijos, konsultacijų ir mokymų stoka, t. y. darbuotojai nėra paruošiami darbui pavojingoje aplinkoje ar su rizikos veiksniais. Itin dažnai darbo aplinkoje nėra ir būtinų saugos priemonių. Jei darbuotojas darbo vietoje jaučiasi nesaugus, jis turi pasikalbėti su darbdaviu (ar jo įgaliotu atstovu). Savo ruožtu darbdavys turi imtis visų priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą.

Vertinant darbo saugą, ypatingą dėmesį būtina skirti ne tik aplinkai, bet ir darbo įrangai. Atlikti tyrimai patvirtino, kad nemažos dalies įrenginių priežiūra vykdoma netinkamai, kas didina sužeidimų, nudegimų ar traumų riziką. Saugi darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga. Būtina vengti darbuotojų ir transporto priemonių eksploatacijos vienoje teritorijoje, kadangi didėja rizika susižeisti.

Darbo sauga Vilniuje reglamentuoja darbuotojų prievolę tinkamai naudoti įrankius, prietaisus ir kitą techniką, imtis papildomų atsargumo priemonių, dirbant su pavojingomis medžiagomis, ir tinkamai naudotis darbdavio suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Jei darbo vietoje susidaro pavojinga situacija, apie tai būtina kuo greičiau informuoti darbdavį arba už darbuotojų saugą atsakingą asmenį.

Darbuotojai turi teisę gauti išsamią informacijos apie jų saugai ir sveikatai gresiančią riziką ir prevencines priemones. Saugos mokymai turi būti rengiami darbuotojams patogiu metu. Nauji darbuotojai turi būti apmokomi, prieš prasidedant darbams. Senieji darbuotojai turi būti informuojami apie darbą su nauja įranga. Saugos mokymai rengiami ir pasikeitus darbo tvarkai ar įdiegus naujas technologijas.