Ką reikia žinoti apie skolų pirkimą?

Skolų pirkimas – šiandien vis labiau populiarėjantis instrumentas, padedantis įmonėms ir suteikiantis galimybę ne tik atsikratyti rūpesčių, susijusių su skola, bet net ir paversti skolą ar jos dalį apyvartinėmis lėšomis. Kadangi toks procesas tampa pasirinkimu vis didesnei žmonių grupei, pateiksime koncentruotą informaciją, kas apskritai yra skolų pirkimas ir kaip tai veikia.

Pirmiausia svarbu žinoti, kaip vyksta visas skolos pirkimo procesas. Iš pradžių jūs, kaip klientas, su pasirinkta skolų pirkimo įmone pasirašote duomenų apsaugos bei konfidencialumo sutartis. Tada įmonei yra nusiunčiamas skolų portfelis ir atliekamas jo vertinimas – įmonė sprendžia, ką geriausio ir priimtiniausio jums gali pasiūlyti, kad abi pusės liktų patenkintos sandoriu. Po vertinimo jums yra pateikiamas pasiūlymas, už kokią kainą įmonė galėtų įsigyti skolų portfelį. Tuomet, jeigu jus kaina ir sprendimas tenkina, pasirašoma reikalavimų perleidimo sutartis ir maždaug per savaitę savo sąskaitoje sulaukiate pinigų. Skamba gana nesudėtingai, tiesa?

Kyla klausimas, kodėl apskritai yra reikalingas skolų pirkimas? Šiandien dauguma kreditorių, kurie teikia įvairias paslaugas, reguliariai parduoda skolas, kurių nepavyko atgauti. Skolos pirkėjas perka iš kreditoriaus elektroninę bylą, kurioje pateikiama informaciją apie skolų portfelį. Nesumokėtos gautinos sumos yra gana brangios kiekvienai įmonei, kadangi jos užima didelę kapitalo ir išteklių dalį. Kitaip sakant, gautinų sumų apdorojimas ir stebėsena reikalauja papildomų išteklių valdant skolas. Ypač didelė rizika kyla, kai gautinių sumų amžius mažėja. Būtent tokių skolų pardavimas tampa realia alternatyva – pardavę skolas greičiau atgausite pinigus ir apyvartines lėšas, nes sutarta skolų paketo pirkimo kaina yra sumokama iš karto po sutarties sudarymo.

Skolos pirkėjas, perėmęs nuosavybes teises į skolą, gali pasinaudoti įvairiomis strategijomis tam, kad skola būtų susigrąžinta. Tai gali apimti naujų grąžinimo sąlygų struktūrizavimą arba kitos, naujos taktikos taikymą.

Labai svarbu yra žinoti ir tokio proceso naudą. Visų pirma, jūs iš karto į savo sąskaitą gaunate pinigus. Taip pat, didelis pliusas yra tai, kad išvengiate ilgo išieškojimo proceso, be to, nelieka skolininkų bendrovės balanse. Ko gero, didžiausia nauda yra tai, kad išvengiate galimų nuostolių dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

Skolų senaties terminai

Daugelis žino, kad teisminiuose santykiuose yra taikomas senaties terminas. Tai įstatymų numatytas laikotarpis, kuriam pasibaigus prarandama teisė kreiptis į teismą arba kreipimosi tvarka tampa sudėtingesnė. Skirtingose teisės srityse senaties terminai skiriasi, pavyzdžiui, paveldėjimo klausimais taikomas senaties terminas bus kitoks nei kreipiantis dėl administracinės teisės pažeidimų. O kaipgi skolu isieskojimas ir jo senaties  terminai? Verta išskirti kelis dažniausius atvejus.

  • Valstybės institucijoms nesumokėtų skolų išieškojimas

Jei skolą sudaro socialinio draudimo, žemės mokesčio, muito mokesčio ar kitos valstybės institucijoms mokamos rinkliavos ir su jomis susiję delspinigiai, taikomas 5 metų senaties terminas. Tai reiškia, kad jei per 5 metus nebuvo įvykdytas šių skolų išieškojimas, pasibaigus šiam laikotarpiui skolos tampa niekinės ir jų išieškojimas anuliuojamas.

  • Kitos skolos

Visoms kitoms skoloms, išskyrus susijusias su mokesčiais valstybės institucijoms, senaties terminas yra 10 metų. Per šį laikotarpį reikia  prisiteisti skolą. Tuomet  svarbu žinoti dar vieną taisyklę. Po teismo sprendimo  skolų išieškojimas turi būti pradėtas vykdyti per 5 metus. Tai reiškia, kad per šį laikotarpį kreditorius su galiojančiu teismo sprendimu turi kreiptis į antstolį. Praėjus 5 metams skolų išieškojimas įmanomas tik kreipiantis į teismą su prašymu dėl senaties termino atstatymo, kuris būna patenkinamas tik esant svarioms priežastims, dėl kurių į antstolį nesikreipta laiku.

  • Nepilnamečių vaikų išlaikymo skolų išieškojimas

Skoloms, kurias sudaro nepilnamečių vaikų išlaikymo sumos, senaties terminas netaikomas. Kaip žinia, paprastai vaikų išlaikymas priteisiamas iki kol vaikams sueis 18 metų arba kol jie mokysis. Tačiau jei vaikai tapo pilnamečiais, susidariusi skola niekur nedingsta ir skolų išieškojimas gali būti vis dar vykdomas. Tad, galima sakyti, kad su vaikų išlaikymu susijusioms skoloms senaties terminai netaikomi.

Visą gyvenimą slegiančių skolų sąraše nėra vien tik vaikų išlaikymo skolos. Įstatymuose numatyta kur kas daugiau atvejų, kai senaties terminas skoloms netaikomas. Pavyzdžiui, skolos komunikacijos bendrovėms taip pat galioja visą gyvenimą. Be to, tokias tėvų nesumokėtas skolas dažniausiai paveldi ir jų vaikai.

Skolas padeda išieškoti patyrę teisininkai. Daugiau informacijos apie tai rasite čia: https://teisineskonsultacijos.lt.