Skolų senaties terminai

Daugelis žino, kad teisminiuose santykiuose yra taikomas senaties terminas. Tai įstatymų numatytas laikotarpis, kuriam pasibaigus prarandama teisė kreiptis į teismą arba kreipimosi tvarka tampa sudėtingesnė. Skirtingose teisės srityse senaties terminai skiriasi, pavyzdžiui, paveldėjimo klausimais taikomas senaties terminas bus kitoks nei kreipiantis dėl administracinės teisės pažeidimų. O kaipgi skolu isieskojimas ir jo senaties  terminai? Verta išskirti kelis dažniausius atvejus.

  • Valstybės institucijoms nesumokėtų skolų išieškojimas

Jei skolą sudaro socialinio draudimo, žemės mokesčio, muito mokesčio ar kitos valstybės institucijoms mokamos rinkliavos ir su jomis susiję delspinigiai, taikomas 5 metų senaties terminas. Tai reiškia, kad jei per 5 metus nebuvo įvykdytas šių skolų išieškojimas, pasibaigus šiam laikotarpiui skolos tampa niekinės ir jų išieškojimas anuliuojamas.

  • Kitos skolos

Visoms kitoms skoloms, išskyrus susijusias su mokesčiais valstybės institucijoms, senaties terminas yra 10 metų. Per šį laikotarpį reikia  prisiteisti skolą. Tuomet  svarbu žinoti dar vieną taisyklę. Po teismo sprendimo  skolų išieškojimas turi būti pradėtas vykdyti per 5 metus. Tai reiškia, kad per šį laikotarpį kreditorius su galiojančiu teismo sprendimu turi kreiptis į antstolį. Praėjus 5 metams skolų išieškojimas įmanomas tik kreipiantis į teismą su prašymu dėl senaties termino atstatymo, kuris būna patenkinamas tik esant svarioms priežastims, dėl kurių į antstolį nesikreipta laiku.

  • Nepilnamečių vaikų išlaikymo skolų išieškojimas

Skoloms, kurias sudaro nepilnamečių vaikų išlaikymo sumos, senaties terminas netaikomas. Kaip žinia, paprastai vaikų išlaikymas priteisiamas iki kol vaikams sueis 18 metų arba kol jie mokysis. Tačiau jei vaikai tapo pilnamečiais, susidariusi skola niekur nedingsta ir skolų išieškojimas gali būti vis dar vykdomas. Tad, galima sakyti, kad su vaikų išlaikymu susijusioms skoloms senaties terminai netaikomi.

Visą gyvenimą slegiančių skolų sąraše nėra vien tik vaikų išlaikymo skolos. Įstatymuose numatyta kur kas daugiau atvejų, kai senaties terminas skoloms netaikomas. Pavyzdžiui, skolos komunikacijos bendrovėms taip pat galioja visą gyvenimą. Be to, tokias tėvų nesumokėtas skolas dažniausiai paveldi ir jų vaikai.

Skolas padeda išieškoti patyrę teisininkai. Daugiau informacijos apie tai rasite čia: https://teisineskonsultacijos.lt.