Skolų senaties terminai

Daugelis žino, kad teisminiuose santykiuose yra taikomas senaties terminas. Tai įstatymų numatytas laikotarpis, kuriam pasibaigus prarandama teisė kreiptis į teismą arba kreipimosi tvarka tampa sudėtingesnė. Skirtingose teisės srityse senaties terminai skiriasi, pavyzdžiui, paveldėjimo klausimais taikomas senaties terminas bus kitoks nei kreipiantis dėl administracinės teisės pažeidimų. O kaipgi skolu isieskojimas ir jo senaties  terminai? Verta išskirti kelis dažniausius atvejus.

  • Valstybės institucijoms nesumokėtų skolų išieškojimas

Jei skolą sudaro socialinio draudimo, žemės mokesčio, muito mokesčio ar kitos valstybės institucijoms mokamos rinkliavos ir su jomis susiję delspinigiai, taikomas 5 metų senaties terminas. Tai reiškia, kad jei per 5 metus nebuvo įvykdytas šių skolų išieškojimas, pasibaigus šiam laikotarpiui skolos tampa niekinės ir jų išieškojimas anuliuojamas.

  • Kitos skolos

Visoms kitoms skoloms, išskyrus susijusias su mokesčiais valstybės institucijoms, senaties terminas yra 10 metų. Per šį laikotarpį reikia  prisiteisti skolą. Tuomet  svarbu žinoti dar vieną taisyklę. Po teismo sprendimo  skolų išieškojimas turi būti pradėtas vykdyti per 5 metus. Tai reiškia, kad per šį laikotarpį kreditorius su galiojančiu teismo sprendimu turi kreiptis į antstolį. Praėjus 5 metams skolų išieškojimas įmanomas tik kreipiantis į teismą su prašymu dėl senaties termino atstatymo, kuris būna patenkinamas tik esant svarioms priežastims, dėl kurių į antstolį nesikreipta laiku.

  • Nepilnamečių vaikų išlaikymo skolų išieškojimas

Skoloms, kurias sudaro nepilnamečių vaikų išlaikymo sumos, senaties terminas netaikomas. Kaip žinia, paprastai vaikų išlaikymas priteisiamas iki kol vaikams sueis 18 metų arba kol jie mokysis. Tačiau jei vaikai tapo pilnamečiais, susidariusi skola niekur nedingsta ir skolų išieškojimas gali būti vis dar vykdomas. Tad, galima sakyti, kad su vaikų išlaikymu susijusioms skoloms senaties terminai netaikomi.

Visą gyvenimą slegiančių skolų sąraše nėra vien tik vaikų išlaikymo skolos. Įstatymuose numatyta kur kas daugiau atvejų, kai senaties terminas skoloms netaikomas. Pavyzdžiui, skolos komunikacijos bendrovėms taip pat galioja visą gyvenimą. Be to, tokias tėvų nesumokėtas skolas dažniausiai paveldi ir jų vaikai.

Skolas padeda išieškoti patyrę teisininkai. Daugiau informacijos apie tai rasite čia: https://teisineskonsultacijos.lt.

Teisinės paslaugos ir viešas fotografavimas: ką sako specialistai?

teisinės paslaugosFotografavimas ir filmavimas – daugelio lietuvių pamėgta veikla, neretai siejama ne tik su laisvalaikiu, bet ir darbu. Tiesa, teisininkai primena, kad minėtasis užsiėmimas turi apribojimų – yra vietų, kuriose fotografuoti negalima, taip pat būtina kalbėti apie atvejus, kai filmavimas ar fotografavimas gali būti vykdomas tik gavus konkretaus asmens sutikimą. Elgdamiesi neatsakingai, neišvengsite rimtų rūpesčių, t. y. jums bus reikalingos teisinės paslaugos. Ir atvirkščiai, jei esate fotografuojamas ar filmuojamas, turite žinoti, kad jūsų privatumas saugomas įstatymų.

Fotografavimas ir filmavimas galimas viešose vietose, pvz., miesto aikštėse. Šiuo atveju nesvarbu, kad kameroje užfiksuojami praeiviai. Tiesa, tam tikrais atvejais nufilmuota ar nufotografuota medžiaga negali būti skelbiama viešai, pvz., jei publikuojami straipsniai parodo žmogų neigiamomis aplinkybėmis, t. y. žmogus yra sužalotas ar girtas. Jei minėtoji medžiaga turi būti publikuojama, reikia gauti šių žmonių sutikimą arba uždengti jų veidus. Negalite laisvai platinti ir kitų meninių kūrinių, pvz., perfotografuotų paveikslų. Tam tikrais atvejais yra išimčių, bet dažniausiai reikia gauti autorių sutikimą.

Jei filmavimo ar fotografavimo darbai atliekami privačiose vietose, praktiškai visais atvejais minėtoji veikla gali būti uždrausta tos vietos šeimininkų. Itin dažnai fotografavimas draudžiamas parduotuvėse, spektakliuose ar kitose dažnai lankomose erdvėse. Paprastai apie minėtąjį draudimą perspėja aiškiai matomoje vietoje užklijuotas draudžiamasis ženklas, tačiau šeimininkai gali perspėti ir žodžiu. Primename, kad kiekvienas žmogus gali nurodyti, ar jo namuose galima vykdyti filmavimo ar fotografavimo darbus. Jei jūsų reikalavimai yra nevykdomi, kreipkitės į profesionalius teisininkus – teisinės paslaugos padės apginti jūsų interesus ir privatumą. Nepamirškite, kad be jūsų sutikimo, fotografas negali daryti ir jūsų nuotraukų privačioje erdvėje.

Kitas klausimas – kaip žinoti, ar žmogus sutinka būti filmuojamas ir fotografuojamas? Šiuo atveju reikia kalbėti apie fotografuojamo asmens pozą – jei žmogus pozuoja ar šypsosi kamerai, toks elgesys suvokiamas kaip sutikimas. Tiesa, teisininkai primena, kad jei sutinkate fotografuotis, tai dar nereiškia, kad jūsų fotografija ar filmuota medžiaga gali būti laisvai platinama bet kokiais tikslais. Pvz., jei fotografas nori jūsų nuotrauką panaudoti reklamai, jis privalo gauti jūsų sutikimą. Jei nuotrauka ar filmuota medžiaga platinama neteisėtai, asmuo gali kreiptis į teismą ir prisiteisti kompensaciją. Kad minėtasis procesas būtų vykdomas sklandžiai ir teisėtai, bendradarbiaukite su profesionaliais ir savo darbą išmanančiais teisininkais.

Teisinės paslaugos tinkamoms veiklos sutartims sudaryti

teisinės paslaugosJeigu turite puikią verslo idėją ir nusprendėte imtis savo veiklos, nuo šiol visus susijusius reikalus tvarkysite nuolat užmegzdami verslo santykius su kitomis šalimis, tai yra patalpų savininkais, tiekėjais, klientais ir pan. Tokie santykiai dažniausiai įteisinami atitinkamomis sutartimis. O dėl to jums tikrai pravers teisinės paslaugos, nes teisininkai jums galės kvalifikuotai patarti į ką reikėtų atkreipti dėmesį, sudarant sutartį, kokios sutarties nuostatos yra labai svarbios, kurias iš jų galima priimti, o kurias reikėtų svarstyti ir dėl jų derėtis, kad nustatytumėte sau palankesnes verslo sąlygas, tokias kaip tiekėjų garantijos, atsiskaitymo už prekes atidėjimai ir kt.

Labai dažnai kita šalis jums gali pateikti pasirašyti standartinę sutartį. Tačiau advokato paslaugos būtinos ir šiuo atveju. Patyręs advokatas jums padės detaliai peržiūrėti visas pateiktos sutarties sąlygas ir surasti vietas, kurias galima patobulinti, kad naudingiau būtų jums. Pavyzdžiui, patalpų nuomotojai į taip vadinamas standartines sutartis labai dažnai mėgsta įtraukti tokių sąlygų, kurių nuomininkui neįvykdžius, nuomos sutartis bus automatiškai nutraukta. Tai gali būti tokia nuostata, kad, pasikeitus įmonės–nuomininko akcininkams, apie tai turi būti informuojamas patalpų nuomotojas. Tačiau kartais akcininko pasikeitimas gali būti tiesiog techninis, kai akcijos perrašomos kitam šeimos nariui. Tad nuomininkas gali į tai paprasčiausiai neatkreipti dėmesio ir pamiršti nepranešti patalpų nuomotojui. Tuo tarpu standartinėje nuomos sutartyje gali būti numatyta dar pora tokių nedidelių pažeidimų, kuriuos praleidus, nuomotojas sutartį vienašališkai nutrauks, netgi iš anksto neįspėjęs, be jokios kompensacijos ir pan. Labai dažnai panašios ribojamos sąlygos specialiai įtraukiamos į standartines sutartis, kad atsiradus tokiems nedideliems sutarties pažeidimams, nuomotojas galėtų manipuliuoti nuomos kaina ar pan. Nuomotojui tokie saugikliai yra naudingi, taip jis gali apsidrausti, nes nežino kaip keisis situacija rinkoje po kelių metų. Galbūt jam bus geriau pakeisti nuomininką ir sudaryti kitą – naudingesnę – nuomos sutartį. Tad visas standartines veiklos sutartis su kitomis šalimis reikia nagrinėti ypač atidžiai ir atkreipti dėmesį į jums „pavojingus“ momentus.

Teisinės paslaugos pagelbės ir peržiūrint jau sudarytas sutartis. Pavyzdžiui, kai artėja sutarties termino pabaiga. Advokato pagalba tai gali būti puiki proga derėtis dėl palankesnių kainų. Taigi visais atvejais advokatas padės geriau apsaugoti jūsų interesus, kad neliktumėte ir be pinigų, ir be prekių ar patalpų.