Daugiabučių namų administravimas Kaune: ką rinktis?

namų administravimas KauneDaugelis gyvename daugiabučiuose namuose, statytuose prieš daugybę metų, ir matome, kad jie sensta, jiems reikia priežiūros. Didžiausia problema, kad sensta dažnai ne tik pats pastatas, bet ir jo gyventojai. O kai prabylama apie daugiabučio namo renovaciją, būtent senesnieji namo gyventojai tam nepritaria. Tada dažniausiai dingsta motyvacija organizuoti, nusvyra rankos ir šis reikalas apleidžiamas. Arba dažnai jis net neinicijuojamas, nes nėra kam. Todėl kiekvienas daugiabutis namas privalo turėti, kas administruoja pastatą. Administravimą gali atlikti namo savininkų bendrija, namas gali būti administruojamas vykdant jungtinę veiklą arba administruoti gali administruojanti įmonė.

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrija – tai ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Daugiabučių gyventojams burtis į bendrijas naudinga, jei tarp bendrijos narių yra iniciatyvių gyventojų, galinčių skirti pakankamai laiko daugiabučio namo priežiūrai organizuoti. Dažniausiai į bendrijas jungiasi dideli daugiabučiai namai arba jų grupės, nes ši administravimo forma reikalauja papildomų kaštų ir didesnio finansinio pajėgumo.

Jungtinės veiklos sutartis – daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdymo forma. Iš esmės, ši administravimo forma yra labai panaši į namų bendriją, dažnai pasirenkama kaip jos alternatyva mažų daugiabučių namų savininkų, kur nėra didelio finansinio pajėgumo. Administruojant pastatą pagal jungtinės veiklos sutartį taip pat reikalingas veiklus namo bendruomenės atstovas, o didžiausias skirtumas nuo bendrijos – tai, kad nereikia steigti juridinio asmens ir taip išvengiama papildomų išlaidų.

Taip pat daugiabučių namų administravimas Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje arba kitame Lietuvos mieste gali būti patikėtas pastatą administruojančiai įmonei. Ši administravimo forma patogiausia tiems, kurie neturi veiklaus namo gyventojo, nenori jungtis į bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutarties. Vienintelis paslaugos minusas – paslaugų apmokėjimas, tačiau daugiabučio gyventojai šiuo atveju gyvena atsakingai administruojamame daugiabučiame name.

Taigi, kokią daugiabučio namo administravimo formą pasirinks Jūsų daugiabutis, nėra svarbu, svarbu, kad ji atitiktų visų gyventojų poreikius ir lūkesčius.